lördag, maj 28, 2011

Manuel Göttsching & Ash Ra Tempel

Ash Ra Tempel bildades i Berlin 1970 av Manuel Göttsching, Klaus Schulze och Hartmut Enke. Fram till 1976 producerade de sex album. 2000 släpptes ytterligare två album.
Göttsching fortsatte bandet under namnet Ashra mellan åren 1976-1998 då ytterligare 11 album såg dagens ljus.

Det instrumentala stycket "Sunrain" som bl.a. hittas på Göttschings album "Live at mt. Fuji" är ett briljant stycke keyboardhistoria och får vara bloggens vinjettmusik de närmaste veckorna.

Inga kommentarer: