fredag, januari 22, 2010

Älgarna demonstrerar

"Vi älgar har samlats här i kväll
för att prata om hur vi ska göra
för att få det bättre här i skogen.
Älgarna har ju tidigare alltid fått
bestämma över sig själva men nu har
vi fått vissa problem som vi måste
ta itu med."

Älgarna demonstrerar
Älgarna har fått nog
Älgarna vill ha trygghet
Här i sin egen skog

"Vi älgar kräver:
För det första - Totalt förbud mot
all jakt i skogen!
För det andra - Stoppa alla kalhyggen!
Och för det tredje - Fri passage över
Alla vägar!"

Älgarna demonstrerar
Älgarna har fått nog
Älgarna vill ha trygghet
Här i sin egen skog

"Vi älgar vill ha större jämlikhet!
Och vi måste få bort biltrafiken från
vägarna - Många av våra kamrater har
råkat illa ut på vägarna!
Vidare: All besprutning av maten måste
omedelbart upphöra
- Vi mår inte bra av det!
Låt oss enas under parollen:
FRITT FRAM I SKOGEN!"

Älgarna demonstrerar
Älgarna har fått nog
Älgarna vill ha trygghet
Här i sin egen skog

Inga kommentarer: