torsdag, augusti 19, 2010

Ambient för själen

Ambient betyder "omgivande" eller bakgrund och används i första hand som benämning på en musikgenre, men även som ett adjektiv för att beskriva allmänt lågmäld och gäckande musik. Ambientmusik i dess renaste form karaktäriseras av lågmälda, resonanta ljud, ofta framställda med dator eller annat elektroniskt instrument, och långsam eller ingen rytm. Ordet som benämning på en musikgenre ska ha myntats först av Brian Eno under 70-talet. Han är också det mest kända namnet inom genren.

Andra exempel på artister/grupper i samma genre:

Pete Namlook
Steve Roach
Robert Rich
Biosphere
Brunette Models Stars of the Lid

Inga kommentarer: